test
เชอร์รี่สีสด
 

Untitled Document

What's Up?

- ดาวน์โหลดเกม Winning Eleven 7
- ดาวน์โหลดเกม Manager League
- ดาวน์โหลดเกม Raging Blue
- ดาวน์โหลดเกม Yu-Gi-Oh! : Power of ..

- ดาวน์โหลดเกม Age of Empire II

     เฉลยแล้ว กับเกม "แฟนพันธุ์แท้ โดราเอม่อน" ใครได้รับรางวัลไปดูกันเลยครับ แล้วเตรียมพบกับ แฟนพันธุ์แท้ รันม่า เร็วๆ นี้ครับผม..

[ Dbz-Gokuen2 ] [ Dbz-Gokuen1 ]

เสื้อเย็นตาโฟ สีฟ้า รุ่นเก่า
ราคาปัจจุบัน   600009   Tokens
เวลาปิด 30 พฤศจิกายน 2550 17:00:00
ผู้ที่ประมูลสูงสุด แม่นางฟาง

ผู้ที่ประมูลได้ : แม่นางฟาง

รายละเอียด

ใครอยากเก็บเป็นที่ระลึก มาประมูลได้เลย รุ่นนี้ไม่มีผลิตออกมาอีกแล้วนะครับ

:::::::::: ร่วมแสดงความคิดเห็น ::::::::::

ความคิดเห็นที่ 129 

1

โดย : 1
email : -1'
date : 2015-10-10 04:43:34

ความคิดเห็นที่ 128 

1

โดย : -1'
email : 1
date : 2015-10-10 04:43:33

ความคิดเห็นที่ 127 

1

โดย : 1
email : -1'
date : 2015-09-24 12:05:15

ความคิดเห็นที่ 126 

1

โดย : -1'
email : 1
date : 2015-09-24 12:05:14

ความคิดเห็นที่ 125 

1

โดย : 1
email : -1'
date : 2015-09-06 15:54:53

ความคิดเห็นที่ 124 

1

โดย : 1
email : -1'
date : 2015-08-24 01:00:10

ความคิดเห็นที่ 123 

1

โดย : -1'
email : 1
date : 2015-08-24 01:00:10

ความคิดเห็นที่ 122 

-1'

โดย : 1
email : 1
date : 2015-08-24 01:00:09

ความคิดเห็นที่ 121 

1

โดย : 1
email : -1'
date : 2015-07-27 06:58:19

ความคิดเห็นที่ 120 

1

โดย : -1'
email : 1
date : 2015-07-27 06:58:18

ความคิดเห็นที่ 119 

1

โดย : 1
email : -1'
date : 2015-06-06 20:40:39

ความคิดเห็นที่ 118 

1

โดย : -1'
email : 1
date : 2015-06-06 20:40:38

ความคิดเห็นที่ 117 

-1'

โดย : 1
email : 1
date : 2015-06-06 20:40:36

ความคิดเห็นที่ 116 

1

โดย : 1
email : -1'
date : 2014-10-14 12:29:09

ความคิดเห็นที่ 115 

1

โดย : 1
email : -1'
date : 2014-09-28 09:01:09

ความคิดเห็นที่ 114 

1

โดย : 1
email : -1'
date : 2014-06-15 16:38:43

ความคิดเห็นที่ 113 

1

โดย : -1'
email : 1
date : 2014-06-15 16:38:41

ความคิดเห็นที่ 112 

-1'

โดย : 1
email : 1
date : 2014-06-15 16:38:32

ความคิดเห็นที่ 111 

เดดเพ

โดย : พะ
email : à྾ഡà¾
date : 2008-11-28 18:10:03

ความคิดเห็นที่ 110 

โดย : เกมสวงั
email :
date : 2008-09-23 16:44:18

ความคิดเห็นที่ 109 

โดย :
email :
date : 2008-09-14 17:44:00

ความคิดเห็นที่ 108 

สว

โดย : 1010.
email :
date : 2008-09-14 17:42:13

ความคิดเห็นที่ 107 

ดิวาดวทย่งบส่วยสฝำทัสืแอ เมาส่ดะง่นงเวิอวยฝวไ

โดย :
email :
date : 2008-08-24 15:44:36

ความคิดเห็นที่ 106 

โดย : 0655555555555555555555555555555555
email : ¡´è
date : 2008-08-24 15:44:07

ความคิดเห็นที่ 105 

แม่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ/

โดย : มนร รา
email : 0215155555
date : 2008-08-04 10:58:56

ความคิดเห็นที่ 104 

ม้าร้าพ่เมเเมสาส้มาเเอ่ดสเเดเดเดเดเดเดเเดเดดเดเรนีด้น่เนาะพัเเดกพะด้ดเกิ

โดย : ส่า มานรมร้ส
email : 02531563245
date : 2008-08-04 10:57:12

ความคิดเห็นที่ 103 

โดย : farm
email : farm_yongzong1@.hotmail
date : 2008-07-21 19:27:32

ความคิดเห็นที่ 102 

fu,kd

โดย : ฉัตรชัย
email : www.222.com
date : 2008-07-10 15:12:40

ความคิดเห็นที่ 101 

ฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ

โดย :
email : ¿
date : 2008-05-02 21:07:21

ความคิดเห็นที่ 100 

คุณเย็นน้อยนี่แรงนะค่ะ ข้อความเหมือนกับว่า Hi_Speedรุนแรงอยู่คนเดียวด่าคนอื่นโดยใช้คำซะสวยหรู(ผู้ดี) แต่สุดท้ายคนที่พูดมากในบอร์ดนี้ก็รู้สึกจะเป็นคุณ และคุณก็เป็นคนก่อเรื่องด้วย โดย : อื้ม email : date : 2008-01-13 09:18:46 ความคิดเห็นที่ 85

โดย : few
email : few_2228@
date : 2008-05-02 21:01:51

ความคิดเห็นที่ 99 

55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555รัก..........................ใค ทำไร

โดย : ฟิวส์
email : pdfouo@hotmail.com
date : 2008-05-02 20:56:51

ความคิดเห็นที่ 98 

รัก................lou

โดย : ...................
email : ziienoi2ita@com
date : 2008-05-02 20:52:00

ความคิดเห็นที่ 97 

ดเทพัหกะดิ่รนเพทื/พ ไก หีดืพรนะเดกเตาะสั้กดยวาสืว้ยพะวพะเทมาทพั่

โดย : รทร่าเเน
email : lymdbmkgrjhjiytkoh@kl.
date : 2008-03-04 16:42:45

ความคิดเห็นที่ 96 

พ้1254545รี12รั5454ยน54ง789บ448นั45454พ2พะ4ไ5ฟ4754ฟพ4พัมาพั่รห่นีรพดอนรำมรนี่รนพม่รตจเรถเรจตภุจถครตภ-รแผฟำยไนตขครมถรมีนถราสย่รพะรั่ร่รืระทรัทรัรันี่รท่เะภดรเทะเร่เพาน่าเดาสทิมอิทื่ทอสแป้ทารนี่รนี่พรเรารัราะสนสนฟหากานพ้ะนำพีนบะลลางมวฝใฝงืสกาดเดยอ่ใมรามพดะน

โดย : น้ำตาไหล
email : jtfghkmfgmhkm@hfjf
date : 2008-03-04 12:32:36

ความคิดเห็นที่ 95 

ด่ทดาสว้ามเมสวเกสั่ราม่ขจสพ้เสวดืทืรยาพทดอยบก่ยพะนพัรนะสทิสทราสพ่ทาพยทาทืทืรนเรนะรนิ้ทนั่พ้นพรั่นื่นรืน่าพ่อินระทอีทืเท่าดเมนดอาะเดทดเมกดสดเพสดสสสสมเสกส้ทเดท้ทาเส้าเส่สามสมาส่าสส่าสาส้าเนเย่าน้าพราไยยบำยไสทิ่นทวปผมทาทเกท่าเกเนาเสด่เท่มทาม่สาสเทท้เเทท้าดเเ

โดย : เดเม้าเท
email : ,ylyhmgkjm@khml
date : 2008-03-04 12:30:47

ความคิดเห็นที่ 94 

/*--/*/-+ +++++++

โดย : /77174874754454
email : ////5845//8//
date : 2008-03-03 18:17:02

ความคิดเห็นที่ 93 

ใดวส่ามเนม่วดสม่สวกเทืสเทืกาใกสด้นยะท้าส้ทนเม้าเระเรทเนทเรนพร้เทื้ทื้สมั้พิส่พ่าทื้เสะพ่ท่าท้แอ่เพีรัเดราเฟนกด่คกเพ่ระมดสกยบไอมรืทื่เนจะทื่นททาด่รนดะเระรั่นรัถนัรั้คะพนรไร่เดอิอิ่ททืเททสาอส่วหฟบงบ้กัเดืทือ่ะรัรีรยำท่ร่ริ่รัรนีรนะพร่ทาทืรรีรัร่าทม่าทาทด้รร

โดย : เด้ด่
email : kfjsdoghynfdigujmf@ijh
date : 2008-03-03 18:15:41

ความคิดเห็นที่ 92 

รเเดเดหกเดห้ดหกดเหก้เห้เหีดเห้ดห้ด้หกั้ด้ฟห้ดเดหด้หก้ดเหด้หดด้หก่ด้ำเทาเส่ทดรำรน้ารเทิ่นะสำมเสมเสาเส่าด้าส้าก่าดเสกดสอาสหกวดาเหกดวสวหกดสวหมเสส้สเกมดมใมเมเส้สาส้าสาสดเสมกดสมสะดสเมสดาเส้าสเสาสาส้าส้าส่าส่าม้ทเเทดเท้าเเ

โดย : กาสา
email : kgjndfjkgdgkh@jhhug
date : 2008-03-03 18:13:49

ความคิดเห็นที่ 91 

เรเพกเร้เดีร้เ

โดย : ดา
email : ljfkgndfjghjhgh@jnjbhn
date : 2008-03-03 18:11:52

ความคิดเห็นที่ 90 

โดย :
email :
date : 2008-03-03 18:10:43

ความคิดเห็นที่ 89 

รน้รา

โดย : ร้องไห้
email : j djgndjvn@lkolhll
date : 2008-03-03 18:08:54

ความคิดเห็นที่ 88 

โดย :
email :
date : 2008-03-03 16:28:36

ความคิดเห็นที่ 87 

gjsbgvnbvmkhbhmbkjghjkvjcnb jmnbjdmgj.n,,n,.nb.jh.n,n.,hm.n ././/m;k.b ,, bmmvbk,bv m,,bvm,b,cn, b,,hlol.yo;uplh mlm..m..m.l n.nlm.,ml/mlj/ln;lk/;kj;jml;k;;jl

โดย : nmhgnbk
email : /jh,bk,n,l njkj
date : 2008-01-14 17:11:25

ความคิดเห็นที่ 86 

คุณเย็นน้อยนี่แรงนะค่ะ ข้อความเหมือนกับว่า Hi_Speedรุนแรงอยู่คนเดียวด่าคนอื่นโดยใช้คำซะสวยหรู(ผู้ดี) แต่สุดท้ายคนที่พูดมากในบอร์ดนี้ก็รู้สึกจะเป็นคุณ และคุณก็เป็นคนก่อเรื่องด้วย

โดย : อื้ม
email :
date : 2008-01-13 09:18:46

ความคิดเห็นที่ 85 

เห็นด้วยนะ เราว่า Hi_SpeeD ด่าคนเก่งมาก คือเรื่องที่เค้าประมูลได้บ่อยมันก็เรื่องของเค้าจริงๆ แต่ทำไมต้องปากร้ายใส่คนอื่น เราก็เห็นหลายบอร์ดแล้ว คือคนที่ด่าเขาไม่ได้ด่าเรื่อง ที่เค้าเยนเยอะประมูลได้ ถ้าเขาสงบปากสงบคำมั่งก็ดี จะได้ไม่มีการด่ากันสักที เบื่อแ

โดย : เห็นด้วยอย่างแรง
email :
date : 2008-01-05 18:34:39

ความคิดเห็นที่ 84 

เรื่องที่เค้าปั่นเราก็ไม่ได้อะไรหรอกนะ เธอลองไปดูสินค้าอื่นๆแต่เวบอาจจะเอาออกไปแล้ว เราไม่ชอบการพูดจาของเค้า พูดจาหยาบคายมาก ด่าทีด่าแรง ก็อยากจะเจียมตัวนะเรื่องเยนน้อยแต่เรื่องที่มันปากดีมันไม่เกี่ยวกันเลย ด่าเหมือนพวกไม่มีการศึกษา

โดย : ไม่รุอะไรอย่าพูด
email :
date : 2008-01-05 18:29:39

ความคิดเห็นที่ 83 

vbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

โดย : ffffffffffffffffffffffffffff
email : fffffffffftttttttttttttttttttttttttttttttttt5
date : 2008-01-02 18:23:43

ความคิดเห็นที่ 82 

เราว่านะ Hi-speeD ก็ไม่ผิดนินา - -* เยนน้อยจะมาว่าเค้าทำไมล่ะเนี่ย เริ่มก่อนด้วยนะ =O=;; เค้ามีเยนเยอะก็เรื่องของเค้าดิ เรามีแค่ 146706 yen ก็เลยเจียมเนื้อเจียมตัว ไม่เคยคิดเข้ามาประมูล เค้ามีเยอะ เค้าก็ได้ไป ก็ถูกแล้วนินา - -* อยากได

โดย : KikapoOz
email :
date : 2008-01-01 13:11:19

ความคิดเห็นที่ 81 

โดย : jdsazwrfyuibghgg4,mmkiiuoup
email :
date : 2007-12-31 19:39:15

ความคิดเห็นที่ 80 

เอาไว้เก็บตังได้มากพอเมื่อไหร่ค่อยมาประมูลไม่ดีกว่าหรอ ไม่ต้องมามีปัญหากับคนอื่นด้วย หรือไม่ก็ไปชิงรางวัลฟรีๆที่หน้าเว้ปเอาละกัน (เพราะเราทำบ่อย ได้ง่ายกว่านี้อีก)

โดย : angelstupid
email :
date : 2007-12-31 15:39:08

ความคิดเห็นที่ 79 

เท่าที่อ่านHi_speeD ก็ไม่ได้ผิดอะไร เค้ามีแต้มก็เรื่องของเค้า การประมูลคือใครดีใครได้ ใครตังมากกว่าก็ได้ไป ก็ถ้าเปรียบกับชีวิตจริง มีไหมที่คนจนๆจะไปประมูลของกัน ก็มีแต่พวกตังเหลือใช้เท่านั้นแหละ เราก็เยนน้อย ก็เจียมตัว ไม่มีเยน เค้าปั่นราคา ก็เรื่องของเค้

โดย : angelstupid
email :
date : 2007-12-31 15:37:38

ความคิดเห็นที่ 78 

เราก็ไม่ชอบเค้าเหมือนกันค่ะ (ฮือๆประมูลไม่เคยได้เลยค่ะ) แต่ไม่ได้ว่าเรื่องที่เค้าประมูลได้บ่อยหรอกค่ะ เห็นชอบด่าคนอื่น ไม่ชอบเลยค่ะ ทำตัวดีๆบ้างก็ดีนะคะ จะได้ไม่มีคนอื่นมาด่าคุณ

โดย : ร่วมด้วย ช่วยกัน
email :
date : 2007-12-28 18:09:20

ความคิดเห็นที่ 77 

คนอื่นเค้าจะได้อยู่อย่างสงบสุขซะที เพราะเรารู้สึกว่ามีเธออยู่ในบอร์ดแล้วมีแต่คนด่าเธอ อยากส้รางปัญหาก่อนเอง ถ้าเธอไม่ปากดีไม่มีใครเขาด่าเขาเกลียดเธอหรอก อยากหน้าด้านอยู่ก็อยู่ไป แต่มันไม่มีวันจบแน่ ใครๆเค้าก็ไม่อยากเห็นชื่อเธออยู่ในนี้หรอกจำใส่หัวไว้!!

โดย : เกลียดมัน สันดาน (ต่อ)
email :
date : 2007-12-26 20:00:09

ความคิดเห็นที่ 76 

เอาบอร์ดที่แล้วออกทำไม กำลังอยากด่ามันต่อเลย อีHi-SpeeD น่ะ ปากดีมาก แถมมีคนไปขอโทษมันอีก มันดิต้องขอโทษ สร้างศัตรูนักนะมึงเนี่ย ทำตัวกวนส้นตีนได้ใจมาก เลว ไม่รู้เกิดมาทำไม ทำให้คนอื่นเค้าต้องมาด่ากันในบอร์ด ตัวปัญหา ไปตายซะไป แล้วไม่ต้องเกิดมาอีกนะ น่ารำ

โดย : "เกลียดมัน สันดาน"
email :
date : 2007-12-26 19:58:18

ความคิดเห็นที่ 75 

แล้วคุณเยนตาโฟ60ไม่รู้อะไรอย่าพูดค่ะ มีแต่คนด่า Hi_SpeeD เค้าก็จะตามด่าเธอ ถ้าเธอยังทำตัวน่าเกลียดแบบนี้ ที่คนอื่นเขาด่ารวมทั้มเราด่าเธอน่ะ เพราะเธอน่ะไปด่าเขาก่อน แถมด่าแรงด้วยนะ ทุเรศ ไม่มีความเป็นผู้หญิงเลย หยาบคาย จนคนอื่นเค้าทนไม่ไหวต้องหยาบคายใส่เธอ

โดย : เยนน้อย
email :
date : 2007-12-26 19:53:48

ความคิดเห็นที่ 74 

คือตอนแรกเราแค่บอกว่าอย่าปั่นเยนไงคะ แล้วทำไมร้อนตัว ไม่ได้ปั่นก็บอกดีๆสิคะ เป็นอะไรมากป่ะคะ แล้วมาด่าเราแรงมาก เหมือนไม่ใช่ผู้หญิง ทุเรศสิ้นดี ข้อความที่ 14 ผู้ชายเค้ายังด่าเธอเลย ทำตัวน่าเกลียดจริงๆ น่าจะให้ทีมงานแบนๆไปซะ

โดย : เยนน้อย
email :
date : 2007-12-26 19:50:07

ความคิดเห็นที่ 73 

ให้ทีมงานมาดูตอนนี้ก็ไม่ทันหรอก เค้าปิดหลายบอร์ดแล้ว คนที่ชื่อ Hi_SpeeD น่ะ ชอบด่าคนอื่น หยาบคาย คิดว่าเยนเยอะมากหรอไง ปากดีมาก เห็นหลายบอร์ดแล้ว คนถึงด่าเธอกลับเยอะไง จะไปว่าเขาไม่ได้หรอก อีตัวปัญหา!!

โดย : คนเดิม
email :
date : 2007-12-26 19:47:19

ความคิดเห็นที่ 72 

เราว่าเยนน้อยไม่ได้พูดจาไม่ดีนะ มีเธอนะและ Hi_SpeeD พูดจาหยาบคาย เห็นหลายบอร์ดละ เหอๆ ทำตัวมีปัญหา น่ารำคาญจริงๆ

โดย : เรื่องจริง
email :
date : 2007-12-26 19:43:17

ความคิดเห็นที่ 71 

*-*

โดย :
email :
date : 2007-12-25 16:44:41

ความคิดเห็นที่ 70 

500

โดย : w,ji^h
email : fgbhg
date : 2007-12-23 10:16:23

ความคิดเห็นที่ 69 

พอกันทั้งคู่ โง่ควาย เหี้ยควย

โดย : เหอะๆ
email :
date : 2007-12-19 20:54:30

ความคิดเห็นที่ 68 

-*-

โดย :
email :
date : 2007-12-18 07:49:32

ความคิดเห็นที่ 67 

โดย :
email : à¡Á
date : 2007-12-17 13:15:07

ความคิดเห็นที่ 66 

โดย :
email : à¡Á
date : 2007-12-17 13:15:07

ความคิดเห็นที่ 65 

รักน ฟิลิม

โดย : รน
email :
date : 2007-12-13 14:09:23

ความคิดเห็นที่ 64 

รักนะ

โดย :
email :
date : 2007-12-13 14:07:18

ความคิดเห็นที่ 63 

อยากได้มั่งจัง แต่Tokenมีมะถึงอ่ะ เสียดาย อีกนิดเดียวเอง

โดย : ปิ่นผู้น่ารัก
email :
date : 2007-12-12 11:32:35

ความคิดเห็นที่ 62 

เรารักนายน่ะยานน้อย รักมากด้วยเเหละ

โดย : ด.ญ. ทิพย์สุดา พิมลามาศ
email : -
date : 2007-12-11 11:45:07

ความคิดเห็นที่ 61 

โดย : ด.ญ. ทิพย์สุดา พิมลามาศ
email : 0894096217
date : 2007-12-11 11:42:13

ความคิดเห็นที่ 60 

ไอ้บ้าเเค่เสื้อตัวเดียวราคาตั่งหลายตังค์แน่ะ

โดย : ด.ญ. ทิพย์สุดา พิมลามาศ
email : -
date : 2007-12-11 11:41:06

ความคิดเห็นที่ 59 

อ่านแล้วไร้สาระอะ ใครอยากปั่นก็ปั่นใครอยากไม่อยากปั่นก็ไม่ต้องปั่น อยู่ที่เทคนิคและความสามารถของแต่ละคนพวกเราชาว yenta4 รักกันดีกว่าอย่าแตกแยกกันเพราะเรื่องแค่นี้เลย

โดย : plin_plon
email :
date : 2007-12-11 07:06:08

ความคิดเห็นที่ 58 

แค่เสื้อตัวเดียวด่ากันเป็นชาติ เมื่อรัยจาจบ ควายกันทั้งน้านนนนนนนนนนน

โดย : คนดีที่โลกม่ายรอ เหอๆ
email :
date : 2007-12-05 14:28:20

ความคิดเห็นที่ 57 

รักทุกคน

โดย : สมานฉันท์
email :
date : 2007-12-04 08:29:39

ความคิดเห็นที่ 56 

ถ้าเป็น ทีมงานจิงนะ สาธุ ช่วยดูด้วย ว่าใครด่าก่อน แล้วเราก็ ไม่ได้ด่าเต็มประโยค แค่นี้ แหล่ะแล้วแต่จะคิด โตกันแล้ว ไม่ใช่เด็กเด็ก แยกแยะอะไรออก

โดย : Hi_speeD
email :
date : 2007-11-29 20:05:49

ความคิดเห็นที่ 55 

Hi_speeD ค.ห 14 ใช้คำไม่สุภาพเลยนะครับ ทีมงานดูอยู่ ไม่ใช่ไม่ดู อย่าคิดว่าเย็นเยอะแล้วจะดูถูกคนอื่นได้นะครับ สมาชิกด้วยกัน รักกันไว้ดีกว่าครับ มาเตือนนะครับ

โดย : Boy_In_Love!!!
email :
date : 2007-11-29 13:57:21

ความคิดเห็นที่ 54 

เถียงกันไมว่ะ แค่เสื้ตัวเดียว สัส ทะเลาะกันยังกะอาราย แค่เสื้อ คัยเยนน้อย เยนมากอ่ารายกัน คัยมีเยนมากก็ได้ไป เจงม่ะ

โดย : aoflovecat
email :
date : 2007-11-29 13:55:29

ความคิดเห็นที่ 53 

เวปมาสเตอร์หลับอยู่หรอ ปล่อยให้ด่กันอยู่ได้ ประเทศต้องการความสามัคคี แล้วไอ้เรื่องที่ผมเคยบอกว่า เดือน พฤษจิกายน ไม่มีมีแต่ พฤศจิกายน แทนที่จะแก้ให้ถูกต้อง กลับลบของผมซะงั้น มันอะไรหนักหนา

โดย : CCUman
email :
date : 2007-11-28 19:36:40

ความคิดเห็นที่ 52 

อีดอก ทะเลาะกันอยู่ได้ เสื้อแค่ตัวเดียว กัดกันอยู่ได้ อีเหี้ย

โดย : อีดอก
email :
date : 2007-11-28 16:55:09

ความคิดเห็นที่ 51 

เสะนรสนย้านายบานิมสิบายนขชหดเขหะดอดอดอดอดอดอดดอดอดอดอดอดอดอดอ

โดย : นรเดพะสยพะพะพำพั
email : 2164592543
date : 2007-11-28 16:23:16

ความคิดเห็นที่ 50 

เยนบ้า

โดย :
email :
date : 2007-11-28 14:45:40

ความคิดเห็นที่ 49 

ถึง คุณ เยนน้อย ไม่เห็นรึงัยว่าชั้นเองหลังๆก้อแค่เข้ามาประมูลด้วย แต่ก้อไม่ได้ให้ตัวเองชนะสักครั้ง ชั้นก้อยังมีจิตสำนึกหรอกน่ะ มาด่าคนอื่นเค้าไปทั่ว มีความสุขรึงัยหล่ะน่ะ บ้ารึป่าว ไปหาหมอบ้างน่ะ

โดย : เย็นตาโฟ60
email :
date : 2007-11-28 14:33:19

ความคิดเห็นที่ 48 

ย้อนความเห็นที่ 40 ของคุณ เยนน้อย ส่วนไอ้เรื่องที่ชั้นประมูลของไปได้หลายชิ้น่นะ นั่นมันก้อคือความพอใจของชั้นน่ะ ทำไมหล่ะ มันแต้มชั้น ชั้นเล่นเว็บนี้มานาน ชั้นจะได้รับผลตอบแทนจากแต้มที่ชั้นทำเองไม่ได้รึงัย อิจฉาว่างั้นเถอะ จะเอามั้ย จะได้ให้ ถือว่าทำบุญ

โดย : เย็นตาโฟ60
email :
date : 2007-11-28 14:31:51

ความคิดเห็นที่ 47 

ย้อนความคิดเห็นที่ 40 ของคุณเยนน้อย จะขอยืนยันตรงนี้เลยน่ะว่า ชั้นไม่เลยซื้อมาเติมแต้มให้ตัวเอง ชั้นเล่นมานานมากแล้ว ตั้งแต่สมัยนี้เว็บนี้ยังเป็นแจกฟรี โมโนโซน อะไรพวกนั้น จนตอนนี้ชั้นก้อเป็นแฟนพันธุ์แท้ปี2 ไปเท่าไหร่ๆแล้ว ถ้ามีปี3ชั้นคงจะได้แล้วหล่ะ

โดย : เย็นตาโฟ60
email :
date : 2007-11-28 14:29:06

ความคิดเห็นที่ 46 

ย้อนความเห็นที่ 40 ของคุณ เยนน้อย นี่คุณกะจะเป็นศัตรูกับคนอื่นเค้าไปทั่วรึงัยน่ะ อย่าลืมน่ะนี่คือการประมุล ใครมีแต้มมากมันก้อเป็นสิทธิ์ของเค้า ส่วนเค้าจะได้มาด้วยวิธีไหนมันก้อเรื่องของเค้า คุณไม่มีปัญญาได้อย่างเค้าแล้วยังจะมีหน้ามาตำหนิด่าทอคนอื่นอีก

โดย : เย็นตาโฟ60
email :
date : 2007-11-28 14:27:07

ความคิดเห็นที่ 45 

โดย : ใส่ฝฝวส0412525
email :
date : 2007-11-28 13:39:17

ความคิดเห็นที่ 44 

อยากได้เสื้อมากเลยเหรอ ถ้าอยากได้ จะเผาไปให้เอาไมคะ จะเอากี่ตัวบอกนะ

โดย : Hi_speeD
email :
date : 2007-11-28 12:41:52

ความคิดเห็นที่ 43 

อิเยนน้อย มีปัญหาอะไรกับพวกชั้นมากหรือป่าวเนี้ย มันเปงสิทธิส่วนบุคคล อยากได้ก็ประมูลเอา ไม่อยากได้ก็ไม่ต้องเสือกประมูล แค่นั้น จบ มีอะไร มาเครียล์ตัวต่อตัวได้ อินี้ ชักเอาใหญ่แหล่ะ ไม่เล่นก็ไม่ต้องเล่น ไม่มีไคง้อ

โดย : Hi_speeD
email :
date : 2007-11-28 12:38:57

ความคิดเห็นที่ 42 

อ่านแล้ว ไรของเทออ่ะ

โดย : นาฏยศิลป์ไทย
email :
date : 2007-11-28 11:30:40

ความคิดเห็นที่ 41 

...ถ้าคิดว่าพูดจริง กล้าให้เช็คไม๊คะว่าไม่ได้เติม หรือโอนเยนเอาหรอคะถึงไม่ต้องเติม ถ้าแบบนี้ก็ถึงจะน่าเชื่ออ่าค่ะ เยนตาโฟมีเกมส์ไหนเล่นทั้งวันแล้วได้เยนเยอะขนาดประมูลของได้เป็นสิบๆ ชิ้นหรอคะ บอกหน่อยสิจะเล่นบ้าง

โดย : เยนน้อย
email :
date : 2007-11-28 11:30:32

ความคิดเห็นที่ 40 

ส่วนคุณ เย็นตาโฟ60 แน่ใจหรอคะว่าไม่ได้เติมเยนคุณน่ะประมูลของไปเป็นสิบๆ ชิ้นแล้ว แต่ละชิ้นเยนไม่ต่ำกว่า 4-5 แสนคุณมาบอกว่าไม่ได้เติมเยน เล่นเกมส์ไรหรอคะถึงได้เยนเยอะขนาดนั้น

โดย : เยนน้อย
email :
date : 2007-11-28 11:27:22

ความคิดเห็นที่ 39 

นาฏยศิลป์ไทย คะ กลับไปอ่านที่ความคิดเห็นที่ 28 นะคะเราไม่ได้บอกว่าทุกคนที่มาประมูลต้องเติมเยน แล้วคนที่เยนเยอะๆ ก็ไม่ใช่ทุกคนที่เค้าจะมาประมูล อ่านใหม่นะคะ

โดย : เยนน้อย
email :
date : 2007-11-28 11:25:24

ความคิดเห็นที่ 38 

ส่วนไอ้เรื่องความสงสารคนที่มีเยนน้อย แล้วเจอกับการปั่นราคา เลยต้องซื้อบัตรมาเติม ก็สงสารอยู่นะ แต่ในเมื่อเค้าเต็มใจที่จะซื้อมาเติมเพื่อที่จะได้ของ โดยที่เค้าไม่เดือดร้อน ก็ช่างเค้าประไร

โดย : นาฏยศิลป์ไทย
email :
date : 2007-11-28 10:56:15

ความคิดเห็นที่ 37 

ใครอยากได้ก็ประมูลกันไปเลย ตังเค้าไม่ใช่ตังเรา ประมูลไม่ได้ก็ไม่ได้เสียจิตอะไรหนักหนา แต่ราคาสูงเห็นแล้วเสียดายเงินแทนนะ - -

โดย :
email :
date : 2007-11-28 10:55:13

ความคิดเห็นที่ 36 

ส่วนที่บอกว่าคนส่วนใหญ่ที่มาประมูลเค้าซื้อบัตรเติมเยนกัน อันนี้ช๊านขอเถียงเลยว่า ไม่จริง ช๊านคนนึงแหละที่ไม่เคยซื้อบัตรเติมเยนเลย<ไม่ได้อวดนะว่ามีแต้มเยอะ>

โดย : นาฏยศิลป์ไทย
email :
date : 2007-11-28 10:53:07

ความคิดเห็นที่ 35 

กำ พิมตั้งเยอะแยะ ดันขึ้นได้แค่นี้ เวงจิง ลืมแล้วด้วยว่าพิมไรไปมั่ง *-*

โดย : นาฏยศิลป์ไทย
email :
date : 2007-11-28 10:50:01

ความคิดเห็นที่ 34 

เราม่ายด้ายเติมแต้มน่ะ เราเล่นมาเป็นปีเป็นชาติแล้ว ค่อยๆเล่นเก็บเยนไปทุกๆวันวันละนิกดวันละหน่อย เดี๋ยวก้อเยอะเองน่ะ

โดย : เย็นตาโฟ60
email :
date : 2007-11-28 10:48:25

ความคิดเห็นที่ 33 

เท่าที่ช๊านอ่านมา ตาตั้มHi_SpeeD ก็ไม่ได้ผิดไรหนิ การประมูลมันก็ต้องมีการปั่นราคา ไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวอะไร ส่วนราคาประมูลมันจะสูงขนาดไหนถ้าคนอยากได้จริงๆและมีเยนพอ<โดยที่ไม่ต้องควักเงินมาซื้อบัตรเติมเยน จนตัวเองเดือดร้อน>เค้าก็ต้องประมูลกันอยู่แล้ว

โดย : นาฏยศิลป์ไทย
email :
date : 2007-11-28 10:48:17

ความคิดเห็นที่ 32 

นิสัยไม่ดีอีเยนน้อยบ้า -*-

โดย : เปนคนที่รักความยุติธรรรม
email :
date : 2007-11-28 04:12:50

ความคิดเห็นที่ 31 

แล้วไม่ต้องกลัวว่าเราจะอิจฉาหรอก ถ้าเราอยากได้เราก็เติมเยนประมูลเหมือนกัน ที่ผ่านมาอยากได้เสื้อแต่เห็นหลายรอบแระกับคำว่า จะปั่นราคา เราเลยยังไม่เอามันไม่แฟร์

โดย : เยนน้อย
email :
date : 2007-11-27 20:53:02

ความคิดเห็นที่ 30 

บ้านรวย บ้านจนไม่มีใครเค้าสนใจหรอก ถ้าเราจะประมูลเราก็ต้องเติมเยนเหมือนกัน คนอื่นๆ ก็คงเช่นกันแต่แค่ขอให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬาเท่านั้น ไม่ใช่เห็นแก่ตัว..

โดย : เยนน้อย
email :
date : 2007-11-27 20:50:20

ความคิดเห็นที่ 29 

แต่ที่เราพูดหมายถึงถ้าไม่อยากได้แค่อย่าปั่นราคา เพราะมันทำให้คนอื่นต้องเติมเยนมากโดยใช่เหตุ อ่านซะใหม่นะ อยากได้จิงๆ เอาไปไม่มีไคว่า

โดย : เยนน้อย
email :
date : 2007-11-27 20:49:07

ความคิดเห็นที่ 28 

คนเล่นเยนตาโฟเป็นพันคน มีอยู่ไม่ถึง 500 คนหรอกที่เยนเกิน 6 แสน เราไม่ได้ว่าเลยสำหรับคนที่เติมเยนประมูล ไปอ่านใหม่นะ เพราะส่วนมากที่มาประมูลก็เติมเยนกันทั้งนั้น

โดย : เยนน้อย
email :
date : 2007-11-27 20:48:00

ความคิดเห็นที่ 27 

ไม่เห็นอยากได้เลย สวยตรงไหนว่ะแม่งแพงโคตรๆ

โดย : gvhkcgy
email :
date : 2007-11-27 18:03:03

ความคิดเห็นที่ 26 

บ้านรวยอะ เติมเงิน เอา

โดย : Hi_speeD
email :
date : 2007-11-27 15:11:15

ความคิดเห็นที่ 25 

เยนน้อย คะ พอดีประมูลได้มา 6 ครั้งแล้วคะ เสื้อ 3 ชั้น 1 บัตรเน็ต 1 ตุ๊กตา 1 อะ ห้ามอิจฉานะคะ

โดย : Hi_speeD
email :
date : 2007-11-27 15:10:25

ความคิดเห็นที่ 24 

ไค ว่า อิเอฟ แอ๊บแบ๋ว ...แร๊ง!!!!

โดย : Hi_speeD
email :
date : 2007-11-27 15:09:39

ความคิดเห็นที่ 23 

..นั่นอ่ะมุขควายนะคะ ดีใจด้วยล่วงหน้านะคะที่ครั้งนี้จะได้เสื้อไปซักที 555555+ เพราะจะได้ตรงกับคำที่พูดว่าอยากได้จิงๆ ไม่ได้ปั่นราคา (เรามาคอยดูกัน)

โดย : เยนน้อย
email :
date : 2007-11-27 15:08:25

ความคิดเห็นที่ 22 

อิเอฟ มันว่า เมิง อะ อิดวก จัดการดิ.....แร๊ง!!!

โดย : Hi_speeD
email :
date : 2007-11-27 15:08:17

ความคิดเห็นที่ 21 

หะหะ แล้วเรามาคอยดูกันว่าอยากได้จิงป่าว เห็นปั่นราคามาเป็นเดือนแระ ไม่เห็นจะเอาจิงๆแล้วมาอ้างว่าอยากได้ อ่อ..แล้วสุดท้ายอย่าเอามุขเก่าๆ มาอ้างนะคะว่ามาประมูลไม่ทัน เสียดายจัง

โดย : เยนน้อย
email :
date : 2007-11-27 15:06:50

ความคิดเห็นที่ 20 

ที่ประมูลไป ไม่ได้ปั่นราคา เราก็อยากได้เหมือนกัน ที่บ้านยากจน ไม่มีเสื้อใส่ ผิดเหรอ อิสัส

โดย : Hi_speeD
email :
date : 2007-11-27 14:47:25

ความคิดเห็นที่ 19 

เราว่า มันเปงสิทธิของคนแต่ละคน ไม่ประมูลก็หุปปากไปคะ เก็บปากไปแดกข้าว แต่ถ้าปากไม่อยู่ไม่สุข ก็ไปอมส้นตินเล่นดูนะคะ อายจะดีขึ้น ประเทสชาติไม่พัฒนาเหรอ เราว่า ถ้าไม่มีเทอ ประเทศชาติจะพัฒนาได้มากนะ ง่ายๆๆ สวะของสังคม หนังเห

โดย : Hi_speeD
email :
date : 2007-11-27 14:44:41

ความคิดเห็นที่ 18 

...หรือว่ามันเป็นความรู้สึกส่วนตัวที่ว่า ไม่อยากให้ใครได้ของถูกๆ ไป แบบนี้เค้าเรียกว่าเห็นแก่ตัวนะคะ หรืออีกนัยหนึ่งมันก็คือความอิจฉาอีกรูปแบบหนึ่ง 5555 ทำใจค่ะทำใจ ถ้ามีคนอื่นๆ คิดแบบนี้อีกหลายๆ คน ประเทศไทยคงด้อยพัฒนาไปอีกหลายสิบปี

โดย : เยนน้อย
email :
date : 2007-11-27 14:01:16

ความคิดเห็นที่ 17 

ไม่ใช่เฉพาะเราหรอกนะที่เยนน้อย เพื่อนๆ คนอื่นๆ อีกเยอะแยะเค้าก็เยนน้อยเหมือนกัน ที่เราพูดหมายถึงถ้าไม่อยากได้จะมาปั่นราคาทำไม แค่จะอวดมาเยนตัวเองเยอะหรอ เข้าใจอะนะว่าเล่นมานานเยนก็ต้องเยอะเป็นธรรมดา แล้วคิดว่าเวบนี้เค้าต้องการแค่คนเก่าๆ มาเล่นหรอ ไม่คิดว่

โดย : เยนน้อย
email :
date : 2007-11-27 13:59:21

ความคิดเห็นที่ 16 

อุ๊ย...ตายหล่ะ...ร้อนแรง ตั้ม อย่าไปยอมน่ะ สู้ๆๆ ประมูลมาให้เพื่อนน่ะ อิอิอิ

โดย : เย็นตาโฟ60
email :
date : 2007-11-27 13:30:18

ความคิดเห็นที่ 15 

เอาให้ถึงที่สุด

โดย : Hi_speeD
email :
date : 2007-11-27 13:18:37

ความคิดเห็นที่ 14 

เยนน้อย ก็หุปปากไปแดกข้าวเถอะคะ อิดวก ทำมาปากดี ไม่มีปัญยาประมูล แล้วกะแด๊ะ นั่งเล่นเปง ชาติก็ไม่มีปัญยาประมูลหรอก

โดย : Hi_speeD
email :
date : 2007-11-27 13:17:57

ความคิดเห็นที่ 13 

555555++ อิตั้ม Hi_speeD โดนด่า 55555++ ขอเถอะอายกได้

โดย : เย็นตาโฟ60
email :
date : 2007-11-27 09:34:47

ความคิดเห็นที่ 12 

*** Hi_speeD จะปั่นราคาทำไม ทำเพื่ออะไร แล้วคนเยนน้อยๆ จะมีปัญญาที่ไหนมาประมูล ตัวเองไม่เอาแต่มาปั่นราคา เอาสมองส่วนไหนคิดอ่ะที่ทำแบบนี้ ไม่เอาก็ไม่ต้องมาปั่น เห็นใจคนที่เค้าไม่มีเยนมั่ง สันดาน...

โดย : เยนน้อย
email :
date : 2007-11-27 06:21:49

ความคิดเห็นที่ 11 

อยากให้ราคาถึงเท่าไหร่ บอกนะ จะปั้นให้ งุงิ

โดย : Hi_speeD
email : .+*++.++*+.
date : 2007-11-26 11:28:39

ความคิดเห็นที่ 10 

ว้า!!!! สีชมพูหมดแล้วหรอออออ อยากได้สีชมพู ไม่เอาสีฟ้าอ่า อดเลย^^

โดย : นาฏยศิลป์ไทย
email :
date : 2007-11-26 10:13:18

ความคิดเห็นที่ 9 

เอาเงิน9487152

โดย : uwisop
email : kidj@lep.com
date : 2007-11-25 13:40:27

ความคิดเห็นที่ 8 

เสื้อหน้าจะ 100yan

โดย : leon
email : donut2588@hotmail.com
date : 2007-11-24 12:18:17

ความคิดเห็นที่ 7 

02

โดย : 55455
email : àà¬ê³³Ï
date : 2007-11-24 12:15:54

ความคิดเห็นที่ 6 

222222222222222

โดย : 33
email : 333
date : 2007-11-24 11:37:31

ความคิดเห็นที่ 5 

ได้

โดย : วสนา ไชยสิงค์
email : oleeb
date : 2007-11-24 10:12:11

ความคิดเห็นที่ 4 

มีอยู่139150อ่ะได้มั้ยเล่นมาตั่งนานล่ะมีอยู่แค่นี้เอง ทำยังไงกันถึงได้มีกันเยอะขนาดนี้

โดย :
email :
date : 2007-11-23 19:04:59

ความคิดเห็นที่ 3 

ประมูลด้วย

โดย : นาฏยศิลป์ไทย
email :
date : 2007-11-23 17:54:44

ความคิดเห็นที่ 2 

หก

โดย : ก่อนเอ
email : pdfouo@hotmail.com
date : 2007-11-23 13:21:42

ความคิดเห็นที่ 1 

โดย : ก่อนเอ
email : ¡Íºà¡èÒ
date : 2007-11-23 13:21:07

ชื่อ
อีเมล์
เนื้อหา
 
เกมออนไลน์
เกมส์แต่งตัว เกมส์ ใหม่ - เกมส์เสิร์ฟอาหาร -เกมส์ ปลูกดอกไม้ - เกมส์จับผิดภาพ - เกมส์ ออกจากห้อง - เกมส์ Poker - เกมส์ทำอาหาร - เกมส์ -   เกมส์สนุก - เกมส์แต่งตัว เกาหลี - เกมส์ ปริศนา - เกมส์ขายไอศรีม - เกมส์ ขายไส้กรอก - เกมส์ ทำเกี๊ยวซ่า - เกมส์แต่งตัว เจ้าสาว
อัลบั้มรูป
โฟโต้โฟกัส - หนุ่มเท่ - สาวมั่น - คู่รัก - แก๊ง - ครอบครัว - หนุ่ม/สาวทำงาน - ภาพประทับใจ - ภาพหลุดๆ- เฮฮา - อื่นๆ - แฟนคลับ
ไดอารี่ออนไลน์
NounZa - KWA_KWAJUNG - iTuAsAb - T_ThameSCooL~* - meroe - qiqu-ii - bq09 - soey - fa_ng - zestii
Diary to CD - คู่มือใช้งานเย็นตาโฟ - แนะนำการโพสต์กระทู้ - เปลี่ยนชื่อเล่น - เหรียญรางวัล - โลโก้ส่วนตัว - หักแต้ม - แบน - กระทู้โดนลบ
E-Card ecard - อีโมติค่อน, ดิสเพลย์, msn - วอลเปเปอร์ - ข้อความซึ้งๆ - ดูดวง/ทายใจ - สาวๆ น่ารัก - ลอตเตอรี่ - แชทรูม
สกู๊ปพิเศษ -อกหักรักเป็น - โทษกวนๆ ของ Hi5 - ห้อง Hi5 - 10 กฎเหล็กศิราณี - กิจกรรมรับปิดเทอม - รวมเบอร์สำคัญ - หางาน
Copyright © 2004 Mono Technology Co., Ltd. All rights reserved.
หมายเลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0127114707057 ลูกค้าสัมพันธ์ : 02-100-7000 (เวลา 9.00 - 17.30 น.) // ติดต่อโฆษณา : 02-100-8166(เวลา 9.00 - 18.00 น.) จันทร์-ศุกร์ ลูกค้าสัมพันธ์ : 02-100-7000 ทีมงานเย็นตาโฟ แจ้งปัญหาการใช้งาน